M. Laurens

 Szonettkoszorú az EMBER emlékére 


1. LEJTŐN
 
Percként illannak semmivé az évek, 
a csúcsról csalódottan térünk vissza,
elfáradt útjától a büszke lélek,
a távolság tetteinket beissza.
 
Most támaszt keres, mibe kapaszkodva
lejtején többé nem féli a járást,
visszhangot, kinek bátran panaszkodna:
vár egy távoli, rég elhalt kiáltást.
 
Mert elérte célját, és rájött végre,
hogy fenn a csúcson nem létezik semmi,
csak szél, s a magány jár fel énekelni.
 
A  dicsőség hasztalan az éhségre,
ha a fáradt testben emlék maradunk:
nem vetünk többé, és nem is aratunk.
2. ALANT
 
Nem vetünk többé, és nem is aratunk,
mások hasznára nem húzzuk az igát,
ha muszáj,éhen vagy szomjan is halunk,
nem gágogunk hiába, mint a libák.
 
Mert létezik még némi méltóságunk,
soha többé nem állunk be a sorba,
ha a sárba tiporják bármely társunk,
többé nem fojtjuk haragunk a  porba.
 
Mert nem vagyunk alább senki fiánál,
habár vad hegyek alatt éljük létünk,
talmi magasságtól sohasem féltünk.
 
Szívósabbak vagyunk a kősziklánál.
S ne higgye senki , hogy vérünkön élhet,
szikkadt vázunk csak torzója a létnek.

 

 
3. HIT ÉS REMÉNY
 
Szikkadt vázunk csak torzója a létnek,
hitünk mégis erős maradt s tettre kész,
mert a gyávák csak szánalomból élnek,
hitük a küzdelemhez roppant kevés.
 
De nem lehet mindenki csakis bátor,
a mára elesett sem gyáva lélek,
egykor nagy ember volt, talán orátor,
ki reményt adott az elhagyott népnek.
 
Mert hittel kell élnünk, egymásba bízván,
és bíznunk kell az igazi reményben,
s küzdeni érte szilárdan, keményen.
 
Hisz a hegyek fölött él valaki tán,
ki meg tudja mondani miért vagyunk,
megszületünk, szenvedünk és meghalunk.
 
( szómagyarázat:  orátor =szónok)
 
4. A VÉGTELEN
 
Megszületünk, szenvedünk és meghalunk,
értelmet, ne keressen ebben senki.
Szél fújja felettünk legvégső dalunk,
s így fognak minket végkép elfeledni.
 
Esendő embernek születni vétek,
törpe a végtelen hatalma alatt,
kitéve múló idő szeszélyének,
mely könyörtelenül előre halad.
 
Ámde porszemként is kiszolgáltatva,
hisszük,hogy érettünk jött létre minden,
csak tévedés, hogy nem Mi lettünk Isten.
 
S feledve bűneink, egymást áltatva,
hisszük, hogy feljuthatunk a mennybe, hol
önmagunkkal csak ritkán nézünk szembe.
 
 5. KÉPZELT VILÁG
 
Önmagunkkal csak ritkán nézünk szembe,  
mert a valóság sosem szül szép álmot,
sikolt vajúdása, és vérző szennybe
borítja rózsaszín, képzelt világod.
 
Majd hazudsz magadnak, hogy így akartad.
Holott tudod, mindez csak csalfa álom,
a valóságot gyáván megtagadtad,
s képzeleted gyilkos hálója átfont.
 
S bár rémülten tépnéd már cafatokra,
ámde szorítása csak erősebb lesz,
lehúz a föld alá, a gyökerekhez.
 
Hiába kelsz álmaiddal birokra.
Levegőt markol karod, s tehetetlen,
mert magunkat legyűrni lehetetlen.
6. CUDAR VILÁG
 
Mert magunkat legyűrni lehetetlen,
nosza, leckéztessünk meg hát másokat!
Keressünk valakit, ki tehetetlen,
aki nem üt vissza, s remek áldozat.
 
Hogy ez netán gyáva aljasság lenne?
Ugyan már, a háborúk ezért vannak,
nélkülük minden gazdag tönkre menne,
s munka nélkül a pórok is éhen halnak.
 
Harcolnunk kell mások ellen magadért!
Hogy kölykökre lőnek? S apák meghalnak?
Ugyan kérem, ez mind csak ócska maszlag.
 
Kellenek a hősök, s kell a példakép,
kétkedés nélkül kiállni mellette,
gyávaságunk néhanap elfeledve.
7. MAGASRA TÖRVE
 
Gyávaságunk néhanap elfeledve,
uralkodóként nézünk fel a napra,
nagyságunk hitébe legyökerezve,
fejünket nagy büszkén magasra tartva.
 
A hajdani tudást kivágjuk tőből.
Ikarosz példáján mit sem okulva,
újra szárnyakat fabrikálunk gőgből,
mely úgy burjánzik vadon, mint a dudva.
 
Önhittségünk immáron határtalan.
A Nap és Idő ellen megyünk harcba,
Daidalosz intését nem fogadva.
 
Tudást erővel elérni hasztalan:
hiába lesz az Ember verhetetlen,
a test, az idő ellen tehetetlen.
 
8.  A TEJÚT SÖTÉTJE
 
A test, az idő ellen tehetetlen,
és évmilliárdok suhannak tova,
az ember itt pusztán árnyék, véletlen:
Ő hiszi, hogy létező. - Az ostoba! -
 
Pedig csupán egy rossz álom a léte,
mérge a végtelenbe kódolt végnek,
Ő a világmindenség tévedése,
ki szégyene a teremtett egésznek.
 
A nagy mindenség gyilkosává nőhet,
ki teret s időt hajlítani képes,
kinek szelleme pusztítástól véres.
 
Tejút sötétje nevelte e szörnyet,
s a végtelen is mindhiába tágul,
az örök kör most önmagába zárul.
 
9. AZ IDŐ
 
Az örök kör most önmagába zárul,
a földdel válik eggyé a kéklő ég,
s a világ teremtője elé járul,
ki előtt főt hajt az örök mindenség.
 
S kezdetét veszi az Idő uralma,
minden létező és múlandó fölött:
egyetlen kinek korlátlan hatalma,
a határtalanná váló tér fölött.
 
Benne rejlik a teremtő ereje,
mi a mérhetetlenen is áthalad,
s jelenben múlva, jövőjében kutat.
 
Ő maga a teremtő őrző szeme,
s tudja, múlónak mit tartogat a vég:
a fenn és lenn semmit nem jelent már rég.
 
10.  AZ ELTÉVEDETTEK
 
A fenn és lenn semmit nem jelent már rég,
mormolják, kik már nem hisznek semmiben,
s szemükben örökre kifakult az ég,
nem látják a napnak fénye mit üzen.
 
Így, vakon tapogatva, kúszva, mászva,
fáradtan rogynak le a puszta földre,
küzdelem nélkül - a messiást várva-,
cél nélkül bolyonganak körbe-körbe.
 
Mindhiába a hamis s üres lélek,
mert rövid tartama értelmét veszti,
s okát születésekor elfelejti.
 
Hasztalan cél és hit nélkül az élet,
min nem segít az emberi önhittség;
minden kezdetben már ott munkál a vég.
 
 
11.  A KÜZDŐK VÉGZETE
 
Minden kezdetben már ott munkál a vég,
és ki győztesként hegycsúcsokra vágyik,
jól tudja, hogy a vesztesnek nincs mentség:
sírhantján is csak a közöny virágzik
 
Mert küzdelemre születtünk e földön,
megküzdeni a létért és egymásért,
viaskodni a hitünkért örökkön,
megharcolni a földért és hazáért.
 
Hősökké avathat minket az idő,
kölcsönbe adja dicsőségét cseppet,
s hátat fordítva máris elfelejtett.
 
 Mindhiába akarat, hit és erő,
nem segít a szigor avagy diktátum,
a csalfa idő mindenkit elárul.
 
12. A MÚLT EMLÉKEI
 
A csalfa idő mindenkit elárul,
nincs tekintettel semmilyen élőre,
vesztes és a hős egyaránt elárvul,
kegyelmet senki nem is várhat tőle.
 
Küzdelmed a léttel lassan véget ér,
és jutalmad a megtett út lett, maga.
Távolság ködébe veszett sok veszély,
s szeretteid várnak már odahaza.
 
És mesélsz nékik majd kalandjaidról,
az utódok pedig mind körbeülnek,
s csillogó szemekkel, csak rajtad csüggnek.
 
Történeted leírják majdan egykor,
s az Idő, könyvtár mélyére süllyeszti:
lapjaira írott szó, színét veszti.
 
13.  FELEMELT FEJJEL
 
S lapjaira írott szó, színét veszti,
egy réges-régen elfeledett könyvnek,
a világ is tán végleg elfelejti,
s nyoma sincs a valaha volti hősnek.
 
Ugyan ki állít majd méltó emléket
az Embernek, ki hitéért küzdve élt,
kardot fogva tüzelte az elméket,
szabad hazáért, családért , emberért.
 
Akad-e manapság dalnok, ki bátor,
kinek éled tollán a hősköltemény,
s szót emel az  elfeledett lélekért,
 
Ki áttör az idő alkotta gáton,
ahol a Közönyt senki nem érdekli:
a költőt múzsája is elfelejti.
 
14. A CSÚCS MAGASÁN
 
A költőt múzsája is elfelejti,
lelkében dalok immár nem születnek,
remegő kezéből tollát kiejti,
s kihunynak szemében a dicső fények.
 
S az egykoron megmászott hegynek csúcsa
ma is ifjú hódítók minden vágya,
meredélyén új akarat kel útra,
kit nem kísért még félelemnek árnya.
 
Minden méterrel nehezedik lépte,
a csúcs nem adja egykönnyen meg magát,
de könyörtelen szedi áldozatát.
 
Végül élete céljához felérve,
hol csúcsáról visszanéz minden lélek:
Percként illannak semmivé az évek.
15.  AZ UTOLSÓ SZÓ
( mester szonett )
 
Percként illannak semmivé az évek,
nem vetünk többé, és nem is aratunk,
szikkadt vázunk csak torzója a létnek,
megszületünk, szenvedünk és meghalunk.
 
Önmagunkkal csak ritkán nézünk szembe,
mert magunkat legyűrni lehetetlen.
Gyávaságunk néhanap elfeledve,
a test az idő ellen, tehetetlen.
 
Az örök kör most önmagába zárul,
a fenn és lenn semmit nem jelent már rég,
minden kezdetben már ott munkál a vég.
 
A csalfa idő mindenkit elárul,
s lapjaira írott szó, színét veszti,
a költőt múzsája is elfelejti.

Pest-Buda 2013

Köszönet Péter Éva Erika (Pera76) lektorálásáért!

 

A verset előadja: Kováts péter_Skorpió

 

Hozzászólások:

szonett

Hováth Mária | 2015.02.08

" Mert nincs rá szó, nincs rá fogalom"
Szerintem életed remekműve. Minden héten olvadtalak a poeron.
Szebbnél szebb verseket.Ezt hogy csináltad, nem tudom! Minden benne van az életről, a létről, a világról,az emberről, az elmúlásig..
Fejet hajtva előtted, ahogy Jocer mondaná.Én meg kinevezlek az év költőének.
Bátran beállhatsz nagyjaink sorába, remélem így is lesz.

Köszönöm e csodás élményt!!!!!!!!!! vivát, vivát!!!!!!!
Az emberi lét véges, az emberi elme végtelen,, mely csodákra képes, örök ,halhatatlan., Mit a te műved is igazol. Isten áldotta tehetség!
Gratulálok! Mária

ez igen

Kovács László | 2015.02.08

Mestermunka mestertől!Csodálatosan szép és remekmű!
Ilyenre kevesen képesek!

Szívből gratulálok
Laci (Kovycs59)

hsz.

Kozák Mari | 2015.02.08

örömmel és csodálattal olvastam művedet!

A mi életünk

vilhelem margareta | 2014.05.18

Kedves MIklós,,öszintén gratulálok,hogy ily könnyedén átlátod és megirtad az élet kegyetlen,meg kellemes szakaszait,,,mesteri munka
valóban ez a Mi Világunk,,de más nincs,,,ölellek Babu

Re:A mi életünk

M. Laurens (szerző) | 2014.05.19

Örülök drága Babu, hogy ismét nálam jártál, és gondolataidat hagytad emlékbe.
/ Miklós /

hozzászólás

Dvihallyné O. S. | 2014.05.18

Drága Miklós!
Megszólalni is alig tudok!! Csodálattal töltött el szonettkoszorúd!!!Egyenként is csodálatosak,de így együtt egy remekmű!! Nagyon jók a képek is, amik még fokozzák az élvezetet!!!!!!!!!! Sok-sok szeretettel gratulálok!!

Re:hozzászólás Dvihallyné O. S.

M. Laurens (szerző) | 2014.05.19

Köszönöm szépen az olvasást , és megtisztelő hozzászólásod!
/ Miklós /

Szonettkoszorú

Fazekas Miklós | 2014.05.18

Nagyon szép alkotás és mesteri publikálás! Öröm volt látnom, olvasnom.

Üdvözlettel - Miki

Re:Szonettkoszorú

M. Laurens (szerző) | 2014.05.18

Köszönöm szépen kedves Miklós !

csodálatom kifejezésre juttatása

Vassné Szabó Ágota | 2014.05.18

Fantasztikus! Gyönyörű az illusztráció is.
...csak így, egyszerűen: remekmű.

1 | 2 >>

Új hozzászólás hozzáadása